Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Aleksandra Opala lek. med.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doktorant w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej Bench to Bedside Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Zawodowo związana z Kliniką Okulistyki CMKP w Warszawie.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.