Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Artur Niedzielski dr hab. n. med. prof. CMKP

 Lekarz otolaryngolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany, nauk medycznych, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 
W 2002 ukończył studia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Specjalista w zakresie otorynolaryngologii (2012), audiologii i foniatrii (2015), otorynolaryngologii dziecięcej (2015).
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2009 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na podstawie rozprawy pt. Mikrobiologiczne, kliniczne i immunologiczne aspekty wysiękowego zapalenia uszu u dzieci. W 2014 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Analiza występowania wybranych gatunków bakterii kolonizujących górne drogi oddechowe w procesach zapalno-przerostowych migdałka gardłowego. W 2019 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. 
Od 15.10.2018 konsultant wojewódzki dla obszaru województwa mazowieckiego z dziedziny otorynolaryngologii.
Zawodowo związany z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Prodziekan Szkoły Nauk Medycznych CMKP oraz Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP. Członek Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Jest członkiem Rady Naukowej (Scientific Board) pisma naukowego pt. Nowa Audiofonologia oraz Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) pisma naukowego pt. Journal of Hearing Science
Członek Komisji Egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej.
Autor lub współautor ponad 116 publikacji naukowych,  współautor rozdziału „Diagnostyka i terapia zawrotów głowy wieku dziecięcego” w podręczniku „Zarys Otoneurologii” tom II, który jest pierwszym w Polsce podręcznikiem z otoneurologii.