Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Barbara Terelak-Borys dr n. med.

Ukończyła z wyróżnieniem wydział lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej.
Od początku pracy zawodowej jest związana z kliniką okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie, jako pracownik naukowy i wykładowca. Na tej uczelni obroniła pracę doktorską, dotyczącą mechanizmów naczynioskurczowych w patogenezie neuropatii jaskrowej.
Główne zainteresowania zawodowe to zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (w klinice prowadzi Program Lekowy leczenia neowaskularnej postaci AMD) oraz jaskra (jest członkiem zarządu Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i członkiem Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego) – w tej ostatniej dziedzinie czynnie współpracuje z kliniką okulistyki Uniwersytetu w Bazylei.