Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Bożena Romanowska–Dixon prof. dr hab. n. med.

Profesor Okulistyki
Kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.