Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Grzegorz Jakiel prof. dr hab. n. med.

Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (2009 -2018 Szpital im prof. W. Orłowskiego) (2018 do dziś Szpital Św. Zofii). Główny Konsultant Ginekologii i Położnictwa CM Żelazna w Warszawie.
Autor oraz współautor ponad 350 publikacji recenzowanych i doniesień zjazdowych z zakresu medycyny rozrodu, ginekologii i położnictwa, perinatologii, onkologii ginekologicznej oraz andrologii. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (II kadencje), Przewodniczący sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Członek European Board of European Society for the Study of Aging Male (ESSAM), Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy (od 2006 2 kadencje), Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Członek  Akademicki Europejskiej Akademii Andrologii (EAA), Członek International Menopause Society – IMS (od 2008), Recenzent: American Journal of Obstetrics and Gynecology, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Maturitas, Journal of Sex Research, Ginekologii Polskiej, AAEM Członek Kolegium Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Menopauzalnego, Członek Komitetu Naukowego Ginekologii Polskiej.
Podstawowe obszary zainteresowań: 
poród przedwczesny (determinanty występowania, optymalizacja postępowania klinicznego), znaczenie metabolizmu tkanki tłuszczowej w perinatologii, ocena uwarunkowań epigenetycznych w medycynie matczyno-płodowej, optymalizacja postępowania operacyjnego, możliwości rozszerzenia zakresu techniki małoinwazyjnej, doskonalenie oceny rezerwy jajnikowej a zwłaszcza znaczenie i walidacja oznaczeń AMH, zaawansowane metody selekcji plemników w medycynie rozrodu rozrodu, badania nad placentacją i biologią łożyska, aspekty środowiskowe i psychospołeczne ginekologii.