Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Iwona Grabska-Liberek prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w katach 2016-2019, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w European Union of Medical Specialists  Section, Konsultant Wojewódzki ds. okulistyki na Mazowszu w latach 2009-2019, Redaktor Naczelny E-Centrum Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek, Prekursorka i propagatorka chirurgii refrakcyjnej oraz diagnostyki i leczenia stożka rogówki. Autorka wielu publikacji. Wielkokrotna zdobywczyni nagród i wyróżnień m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia ( Złoty Medal za Długoletnią Służbę I STOPNIA), Nagrody Dyrektora CMKP,Nagroda Rektora WUM
Prowadzi wykłady: