Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Jacek Kosmala lek. med.

Specjalista IIo w dziedzinie okulistyki
Starszy wykładowca  w Klinice Okulistycznej CMKP
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów  w roku 1980  do chwili obecnej nieprzerwanie pracuje i kształci się w ośrodkach klinicznych, w Klinice Okulistycznej CMKP od chwili jej powstania w roku 1989 .
Przez prawie czterdzieści lat praktyki lekarskiej doskonalił  swoje umiejętności w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym oraz w diagnostyce chorób oczu  obligowany  do ciągłej aktualizacji wiedzy jako wykładowca na kursach  w ramach kształcenia podyplomowego okulistów  organizowanych przez Klinikę Okulistyczną CMKP  oraz opiekun specjalizacji  lekarzy szkolonych w tej klinice. 
W Klinice  Okulistycznej CMKP prowadził Pracownię Chirurgii Laserowej przedniego odcinka gałki ocznej oraz   Pracownię Ultrasonograficzną  ( pachymetria, ultrasonografia  A i B, ultrabiomikroskopia  oraz  ultrasonografia  Dopplerowska) zdobywając  doświadczenie w tej dziedzinie diagnostyki.
Jest autorem lub współautorem wielu  publikacji  w czasopismach naukowych jak również  komunikatów i plakatów przedstawionych  na sympozjach naukowych  w kraju i za granicą.  
Wieloletnie  doświadczenie  zdobyte w pracy klinicznej i ambulatoryjnej zaowocowało napisaniem książki wydanej  w 2014 roku  pod  tytułem  „Ultrabiomikroskopia - zastosowanie w okulistyce. Przegląd przypadków klinicznych” .