Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Jarosław Kocięcki prof. dr hab. n. med.

Jestem kierownikiem Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pełnię też funkcję Konsultanta Wojewódzkiego d/s Okulistyki Województwa Wielkopolskiego. Należę do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Ocular Oncology Group, American Academy of Ophthalmology oraz posiadam liczne certyfikaty zdobyte na strażach, kursach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jestem także redaktorem naczelnym czasopisma okulistycznego Okulistyka po Dyplomie.
Zajmuję się chorobami z zakresu odcinka przedniego gałki ocznej (gł. chirurgia zaćmy i jaskry), jak również chorobami dotyczącymi dna oka, w tym chirurgią guzów wewnątrzgałkowych.  Moje zainteresowania dotyczą także zapaleń błony naczyniowej oka oraz nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w okulistyce.