Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Patrycja Duda lek. med.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz rezydent w Klinice Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.