Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Urszula Fiszer prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa 
Przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk                              
Od 1998 Kierownik Klinik Neurologii i Epileptologii CMKP, SPSK im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa; od 2015 Przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Wydział Nauk Medycznych; w 2016 Ekspert Komisji Europejskiej recenzent wniosków w ramach programu „Personalised Medicine H2020 SC1-2016-2017”, Bruksela; od 2015 członek EAN Scientific Panel General Neurology; od 2014 przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTN; 2008-2011 vice Prezes PTN; 2007-2014 przedstawiciel Polski, Medical Advisory Board of European Parkinson’s Disease Association; od 2007 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologii.  Przebieg kariery naukowej i zawodowej: 1986-1998 II Klinika Neurologiczna IPiN, Warszawa; 1991-1993 Klinika Neurologiczna, Instytut Karoliński, Huddinge, Szwecja; w 1991 Klinika Neurologiczna, Uniwersytet w Getyndze, Republika Federalna Niemiec; 1983-1985 Oddział Neurologiczny Szpitala Grochowskiego w Warszawie; 1982-1983 staż podyplomowy, ZOZ Warszawa Praga Południe. W 2007 Profesor nauk medycznych – postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polski; 1996 Doktor habilitowany nauk medycznych; 1990 Specjalista drugiego stopnia w zakresie neurologii; 1989 Doktor nauk medycznych; 1986 Specjalista pierwszego stopnia w zakresie neurologii; 1976-1982 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem). 
Nagrody i wyróżnienia: 2014 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2005 Złoty Krzyż Zasługi, 2005 Medal „Zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa Neurologicznego” Wielokrotne Nagrody CMKP za prace naukowe i dydaktyczne, Wielokrotne Nagrody IPiN za prace naukowe, 1996 Nagroda Naukowa im. dr Józefa Babińskiego przyznana przez ZG PTN.
Liczba wszystkich publikacji 271 (zaburzenia ruchowe, neuroimmunologia, udary mózgu) 
 
Prowadzi wykład: