Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Witold Palasik dr n. med.

Specjalista neurolog, klinicista. Karierę zawodową rozpoczynał w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w której obronił doktorat z dziedziny neuroimmunologii. Następnie pracował jako adiunkt w Klinice Neurologii i Epileptologii CMKP na stanowisku naukowo dydaktycznym. Poza pracą badawczą aktywnie uczestniczył w prowadzeniu kursów dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji w neurologii. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji, głównie w dotyczących problemów udarów mózgu i stwardnienia rozsianego. Obecnie jest zatrudniony w Klinice Neurologii CSK MSWiA w Warszawie i zajmuje się chorymi ze stwardnienie rozsiane.
Prowadzi wykłady: