Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Efekty stosowania sulodeksydu w grupie pacjentów z retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną

Sesja 11
10:13
Weź udział
Streszczenie
Efekty stosowania sulodeksydu w grupie pacjentów z retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną
Lek. med. Aleksandra Opala

Przewlekła hiperglikemia w przebiegu cukrzycy prowadzi do zaburzeń ogólnoustrojowych, do których zalicza się neuropatię, nefropatię, zaburzenia sercowo- naczyniowe oraz spektrum zaburzeń okulistycznych. Wśród nich wyróżnia się retinopatię cukrzycową, zaburzenia w obrębie nerwu wzrokowego, zaćmę, keratopatię cukrzycową oraz zaburzenia powierzchni oka.
Retinopatia cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących powikłań mikronaczyniowych cukrzycy. Jest uważana za główną przyczynę ślepoty w grupie pacjentów w wieku produkcyjnym, której można byłoby uniknąć.
Tematyka prezentacji dotyczy omówienia wyników badań, oceniających wpływ sulodeksydu na ostrość wzroku i nasilenie zmian cukrzycowych w tylnym biegunie gałki ocznej w grupie pacjentów z nieproliferacyjną retinopatią cukrzycową.


Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.