Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Jaskra w badaniu ultrabiomikroskopowym - wskazania do badania oraz omówienie ciekawych przypadków.

Zaćma i jaskra okiem praktyka cz. I.
26:16
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Jaskra jest chorobą, której zaawansowanie  oceniane  jest  stopniem  zaniku aksonów  nerwu wzrokowego znajdującego się w tylnym biegunie gałki ocznej, podczas  gdy zmiany etiopatogenetyczne  powodujące chorobę w większości dotyczą  przedniego odcinka gałki ocznej.
Ocena budowy i stosunków anatomicznych poszczególnych struktur przedniego odcinka gałki ocznej w przestrzeni przed i zatęczówkowej  ma podstawowe znaczenie dla  sklasyfikowania  jaskry  z otwartym lub zamykającym się kątem przesączania  jak również  dla określenia pierwotnego lub wtórnego charakteru choroby  oraz ma decydujący wpływ na wybranie metody leczenia.
Badanie ultrabiomiroskopowe gałki ocznej jest obecnie jedyną metodą badania obrazującą  przestrzeń przed i zatęczówkową  przedniego odcinka gałki ocznej w rozdzielczości pozwalającej na określenie etiopatogenezy jaskry jak również na określenie i ocenę  efektów jej leczenia chirurgicznego.
W wykładzie określono miejsce  badania ultrabiomikroskopowego  na tle innych metod obrazowania przedniego odcinka gałki ocznej oraz omówiono  jego  przydatność w diagnostyce  poszczególnych  postaci jaskry na podstawie zobrazowanych  ciekawych przypadków klinicznych tej choroby.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.