Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Leczenie chirurgiczne retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej.

Sesja 11
22:02
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
1.Wprowadzenie
2. Wskazania do witrektomii u pacjentów z retinopatia cukrzycową: 
a. wylewy krwi do ciała szklistego
b. trakcyjne odwarstwienie siatkówki
c. trakcyjne i towarzyszące otworopochodne odwarstwienie siatkówki
d. jaskra neowaskularna i komórek duchów
e. cukrzycowy obrzęk plamki 
f. progresywna proliferacja włóknisto- naczyniowa
g. otwory w plamce
h. trakcyjne rozwarstwienie plamki
3. Badanie przedoperacyjne i przygotowanie pacjenta do zabiegu
4. Techniki chirurgiczne
5. Powikłania śródoperacyjne 
6. Powikłania pooperacyjne 
7. Rokowanie 
8. Podsumowanie 

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.