Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Opieka nad pacjentem z cukrzycą.

Sesja 11
18:11
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
W skali ogólnoświatowej cukrzyca  jest jednym z głównych powodów pogorszenia widzenia u osób  aktywnych zawodowo . Cukrzyca typu drugiego jest najczęściej spotykaną forma choroby i dotyczy 90 % przypadków. Ze względu na zaawansowanie zmian cukrzycowych w oku retinopatię dzielimy na: nieproliferacyjną w której wyróżniamy postać łagodną, umiarkowaną i ciężką oraz proliferacyjną. Do czynników ryzyka wystąpienia wystąpienia zmian cukrzycowych należą między innymi poziom glukozy na czczo, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, podwyższony poziom hemoglobiny glikowanej. Dlatego też u tych pacjentów bardzo istotna jest dobra kontrola metaboliczna. Najczęstszą przyczyną pogorszenia ostrości wzroku u pacjentów jest obrzęk plamki za zajęciem dołeczka ( CenterInvolved-DME). W chwili obecnej postępowaniem pierwszego rzutu w  przypadku DME są iniekcje anty-VEGF. W terapii zamian cukrzycowych na dnie oka ma również zastosowanie laseroterapia, steroidy oraz witrektomia tylna. W czasie prezentacji omówione zostaną najważniejsze czynniki ryzyka postępu choroby oraz  sposoby leczenia powikłań ocznych cukrzycy.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.