Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Rola badań angiograficznych oraz optycznej koherentnej tomografii – OCT w diagnostyce zmian cukrzycowych na dnie oka

Siatkówka okiem praktyka.
19:45
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Rola badań angiograficznych oraz optycznej koherentnej tomografii – OCT w diagnostyce zmian cukrzycowych na dnie oka.
Dr n. med. Irmina Jankowska-Lech


Retinopatia cukrzycowa jest ciężkim powikłaniem cukrzycy, pierwotnie spowodowanym zwyrodnieniowymi zmianami we: włośniczkach, żyłkach i tętniczkach siatkówki, tzw. mikroangiopatią, a w dalszym przebiegu zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie wszystkich składników siatkówki.

Hiperglikemia, do której powstania przyczyniają się czynniki genetyczne i środowiskowe, jest źródłem zmian metabolicznych, w wyniku których dochodzi do: aktywacji szlaku poliowego, glikacji białek oraz stresu oksydacyjnego. Wynikiem tych procesów jest uszkodzenie mikrokrążenia w całym organizmie, w tym w gałce ocznej. 

Złamanie wewnętrznej i zewnętrznej bariery krew-siatkówka prowadzi do pojawienia się klinicznych cech retinopatii cukrzycowej. Na kliniczny obraz zmian cukrzycowych na dnie oka składa się obecność: 

  • mikrotętniaków, 
  • krwotoków zlokalizowanych na różnych poziomach siatkówki, 
  • wysięków twardych i miękkich, 
  • nieregularności przebiegu naczyń tętniczych i żylnych, 
  • stref niedokrwienia, 
  • śródsiatkówkowych naczyniowych nieprawidłowości (IRMA),
  • proliferacji włóknisto-naczyniowych. 

Klinicznie znaczący obrzęk plamki jest groźnym powikłaniem zmian cukrzycowych na dnie oka, może pojawić się na każdym etapie rozwoju tych zmian, nieleczony może prowadzić do nieodwracalnej utraty ostrości wzroku. 

Niezwykle istotna jest wczesna diagnostyka zmian cukrzycowych na dnie oka. Złotym standardem pozostaje angiografia fluoresceinowa (AF), przy pomocy której większość zmian cukrzycowych jest możliwa do zdiagnozowania. W przypadku trudności interpretacyjnych, np. przy współistnieniu zmian cukrzycowych z innymi zmianami na dnie oka, np. zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem – AMD, można rozważyć wykonanie angiografii z zielenią indocyjaninową (ICGA). 

Badania angiograficzne są badaniami inwazyjnymi, wiążącymi się z podaniem kontrastu. Nieinwazyjne badanie za pomocą optycznej koherentnej tomografii, dzięki technologii dającej możliwości uzyskania obrazów wysokiej rozdzielczości, jest niezwykle pomocnym w diagnozowaniu i monitorowaniu terapii cukrzycowego obrzęku plamki. 

Angiografia optycznej koherentnej tomografii (AngioOCT) może okazać się alternatywą w sytuacji, jeśli podanie kontrastu u pacjenta jest przeciwskazana. Badanie to nie pozwala na uwidocznienie przecieku i na wizualizację obwodowych zmian na dnie oka, w niektórych jednakże przypadkach może okazać się badaniem konfrontacyjnym w odniesieniu do innych możliwości diagnostycznych.  

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.