Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Rola szczegółowej oceny parametrów anatomicznych siatkówki w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z AMD oraz innymi chorobami siatkówki przebiegającymi z neowaskularyzacją.

Siatkówka okiem praktyka.
24:35
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Postać wysiękowa AMD to heterogenna choroba, która jest wiodącą przyczyną utraty widzenia  u osób po 50 r.ż. w krajach rozwiniętych.  OCT jest obecnie podstawowym badaniem w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z AMD. Często zmiany 
 w morfologii siatkówki wyprzedzają zmiany w ostrości wzroku. Biomarkery  siatkówkowe w OCT są istotne dla oceny i prognozowania funkcji wzroku oraz oceny aktywności choroby u pacjentów z AMD, mogą pomóc odpowiedzieć na pytania, czy pacjenta zakwalifikować do iniekcji, ile pacjent zyska w wyniku leczenia, kiedy podać kolejną iniekcję  oraz umożliwić personalizację i optymalizację leczenia.  Najważniejszym biomarkerem negatywnym rokowniczo dla ostrości wzroku jest płyn śródsiatkówkowy. Płyn podsiatkówkowy natomiast, mimo, że jest patologiczną zmianą, jest biomarkerem przewidywanej dobrej odpowiedzi na terapię anty-VEGF. Inne biomarkery to: płyn pod RPE, stan ciała szklistego (PVD- dobre rokowniczo, adhezja w dołeczku- gorsza rokowniczo),  centralna grubość siatkówki, hyperreflektywny materiał podsiatkówkowy  (krew, bliznowacenie), hyperreflektywne „kropki” (komórki mikrogleju lub migracja RPE, mogą być pierwszym objawem RAP w OCT), ORT- cewki zewnątrzne, tubule (świadczące o zaawansowanej chorobie) , atrofia RPE, stan warstw zewnętrznych siatkówki oraz grubość naczyniówki (cieńsza naczyniówka-gorsze rokowanie). Biomarkery siatkówkowe mogą być przydatne w prowadzeniu skutecznej spersonalizowanej terapii u poszczególnych pacjentów jak i w odniesieniu do całej populacji.  W opiece nad pacjentem z wysiękową postacią AMD najważniejsze jest ścisłe monitorowanie oraz jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian w strukturze siatkówki. 
 
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.