Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

ORA - szczególny aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Zaćma i jaskra okiem praktyka cz. II.
10:56
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
ORA (Ocular Response Analyzer) jest to szczególny pneumotonometr, który mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe (cwg) z uwzględnieniem właściwości biomechanicznej rogówki, jaką jest histereza.
Histereza jest miarą wisko-elastyczności (lepko-sprężystości) rogówki (CH: corneal hysteresis). Zwiększona histereza oznacza, że materiał jest bardziej lepki, a mniej sprężysty. Obok właściwości biofizycznej rogówki, jaką jest jej centralna grubość (CCT: central corneal thickness), CH wypływa na opór, który stawia rogówka podczas aplanacji w trakcie pomiaru cwg. Ponieważ histereza rogówki zależy również od CCT, jej ocena przyczynia się do oszacowania cwg, panującego w gałce ocznej, w sposób  bardziej dokładny, niż w przypadku, gdy uwzględniona zostaje tylko wartość CCT. 
Ocena CH i CCT jest ważna nie tylko ze względu na dokładność pomiaru cwg, ale również z tego powodu, że obniżona wartość CH, podobnie jak niska CCT, są czynnikami ryzyka progresji jaskry. Wartości CH poniżej 8 mmHg wiążą się z dużym ryzykiem progresji  neuropatii jaskrowej, wartości w przedziale 8-12 mmHg – ze średnim ryzykiem, wartości powyżej 12 mmHg – z niskim ryzykiem progresji.
Rogówka i blaszka sitowa stanowią biologiczne continuum. Wiemy obecnie, że struktura blaszki sitowej może być odpowiedzialna za większą podatność aksonów nerwu wzrokowego na uszkadzające działanie cwg w przebiegu jaskry. Stąd, na podstawie oceny właściwości biomechanicznych (CH) i biofizycznych (CCT)  rogówki, można prognozować ryzyko postępu jaskry.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.