Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Monika Rogowska dr n. med.

Specjalista okulistyki, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  
Asystent w Klinice Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP  w Warszawie.  Pracownik naukowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej ,a w szczególności chirurgią zaćmy i jaskry. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
Prowadzi wykład: