Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Tomasz Gałecki dr n. med.

Od czternastu lat pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, od roku związany również z Kliniką Pani Profesor Iwony Liberek Libermedic. Od początku pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym chorób przedniego odcinka oka – głównie jaskry i zaćmy. Od 8 lat pracuje również jako starszy asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z okulistyki dla studentów polsko i anglojęzycznych. Jest autroem licznych publikacji oraz wystąpień na zjazdach krajowych I zagranicznych. Od wielu lat członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, The European Society of Cataract and Refractive Surgeons oraz  Societas Ophthalmologica Europea. 
Prowadzi wykład: