Okiem praktyka – konferencja dla okulistów

Jak czytać OCT jaskrowe.

Zaćma i jaskra okiem praktyka cz. II.
19:05
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Jaskra pierwotna otwartego kąta stanowi grupę postępujących neuropatii nerwu wzrokowego z charakterystycznymi zmianami morfologicznymi w tarczy nerwu wzrokowego, warstwie włókien nerwowych siatkówki i warstwie komórek zwojowych siatkówki. Optyczna koherentna tomografia laserowa OCT umożliwia zobrazowanie tych struktur, dokonanie ilościowych pomiarów oraz porównanie z normatywną bazą danych. Umożliwia ona nie tylko diagnostykę jaskry, ale również monitorowanie postępu zmian.
Opis prezentacji. Przedstawiono zasady interpretacji wyników badań i omówiono poszczególne elementy raportu z badania OCT. Zwrócono uwagę na charakterystyczne zmiany, do których dochodzi w przebiegu neuropatii jaskrowej, jak również na te, które mogą występować u osób zdrowych. Zaprezentowano zarówno wyniki badań pacjentów zdrowych, obserwowanych w kierunku jaskry, jak i pacjentów z rozpoznaną jaskrą pierwotną otwartego kąta. Zwrócono przy tym uwagę na istotne informacje, które należy uwzględnić przy interpretacji wyniku badania. Należą do nich ocena nieprawidłowości, lokalizacja zmian oraz interpretacja kolorowych map, diagramów i wykresów. Wskazano również na możliwe przyczyny błędów w ocenie zmian z uwzględnieniem nieprawidłowej techniki wykonanego badania a także chorób siatkówki mających wpływ na dokonywane pomiary.
Wnioski. Badanie OCT jest bardzo cennym narzędziem diagnostycznym, bez którego w obecnych czasach trudno wyobrazić sobie diagnostykę i leczenie pacjentów z jaskrą. Jednakże diagnostyce obrazowej musi towarzyszyć wiedza lekarska na temat patomechanizmu jaskry, czynników mających wpływ na wynik badania, jak również umiejętność oceny tych wyników w zastawieniu z obrazem klinicznym i wynikami innych badań dodatkowych. Bez tej wiedzy w wielu przypadkach nie będzie możliwa właściwa interpretacja wyników badań i postawienie prawidłowego rozpoznania.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.